Dato for offentliggørelse
20 Apr 2006 14:29
Serienummer
E nr. 154
Resumé

Som følge af lovændringen til tonnageskatteloven er der vedtaget nye regler om flagtilknytning. Disse regler har til formål at gennemføre ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren.

Hvad er nyt?
Ny vejledning.
Gyldig til
12. juni 2013
Pdf-udgave
E154.pdf