Blanketnr.
05.029
Formål med blanketten

Alle selskabsskattepligtige enheder undtagen kulbrinteselskaber skal fra og med indkomståret 2014 selvangive deres skattepligtige indkomst digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Oplysninger om skibe er en integreret del af selvangivelsen.

Blanketten anvendes af operatørselskaber, der er omfattet af tonnageskatteloven til indberetning af operatørselskabets opererede egne skibe. Der skal gives oplysninger om den opererede bruttotonnage, ejerandel og om hvor skibet er registreret henholdsvis indenfor eller udenfor EU/EØS.

PDF-udgave

Ophørte selskaber 2014 og frem

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen