Dato for offentliggørelse
03 Sep 2020 11:01
Serienummer
S 124 DA
Resumé

Vejledningen indeholder

1) Indledning

2) Del 1 i vejledningen henvender sig til abonnenter (myndigheder og andre som bruger oplysninger fra eIndkomst)

3) Del 2 i vejledningen henvender sig til databehandlere (IT-leverandører)

Hvad er nyt?

Nyt i denne version (1.2)

Afsnit 1. Ny version af underbilag 1 til abonnementsaftalen.

Afsnit 3. Nye henvisninger til servicebeskrivelser og skemaer til eIndkomst, da GitHub erstatter tiki/ekstern wiki. Hvis du har behov for en webservice-pakke, kan du kontakte eI_udstilling@ufst.dk.

Nyt i denne version (1.3)

Afsnit 1. Ny version af bilag 1 og underbilag 1.

Afsnit 3. Opdateret fejloversigt.

Nyt i denne version (1.4)

Afsnit 2. Nyt afsnit Abonnementsaftalen.

Afsnit 2. Afsnit Test er opdateret.

Afsnit 3. Nyt afsnit Driftslog.

Nyt i denne version (1.5)

Afsnit 2. Underafsnit til 'Sådan tilmelder du UID-nr. fra virksomhedscertifikat til de aftalte webservices i TastSelv Erhverv'.

Afsnit 2. Ny version af underbilag 1.

Afsnit 3. Nyt afsnit 'MQ levering af data'.

Afsnit 3. Afsnit vedr. synkrone, asynkrone og klassiske webservices.  

Nyt i denne version (1.6)

Afsnit 1. Hovedaftalen og bilag er ajourført.

Afsnit 2. Afsnit 'Sådan tilmelder du UID-nr. fra virksomhedscertifikat til de aftalte webservices i TastSelv Erhverv' er opdateret.

Afsnit 3. FAQ for databehandlere: Fejl når SSL certifikat til test er udløbet.

I alle afsnit er SKAT blevet ændret til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen. Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Nyt i denne version (1.7)

Afsnit 1. Hovedaftalen, bilag og underbilag er ajourført.

Afsnit 2. Afsnit 'Sådan tilmelder du UID-nr. fra virksomhedscertifikat til de aftalte webservices i TastSelv Erhverv' er blevet ajourført med nye billeder.

Nyt i denne version (1.8)

Afsnit 1. Underbilaget er ajourført.

Afsnit 1. Journalpostkassen er ændret fra eIndkomst.Proces@sktst.dk til Dataudstilling@ufst.dk.

Nyt i denne version (1.9)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført og der er udarbejdet et nyt underbilag 2 vedr. advis om ændring i indkomstforhold.

Nyt i denne version (2.0)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

Afsnit 3. Ajourføring af MQ levering af data.

Afsnit 2. Ajourføring af "Abonnenten kan anvende databehandleren virksomhedscertifikat".

Nyt i denne version (2.1)

Afsnit 1. Bilag 1 er ajourført.

Nyt i denne version (2.2)

Afsnit 1. Bilag 1 er ajourført.

Nyt i denne version (2.3)

Afsnit 3. Afsnit 'Synkrone webservices' er opdateret.  

Afsnit 1. Bilag 1 er ajourført.

Afsnit 1. Underbilag er ajourført.

Nyt i denne version (2.4)

Afsnit 1. Bilag 2 er ajourført.

Afsnit 2. Afsnit 'Abonnenten kan anvende databehandlerens virksomhedscertifikat' er blevet ajourført.

Afsnit 3. Afsnit 'Synkrone webservices', 'Asynkrone webservices' og 'Klassiske webservices' er blevet ajourført.

Afsnit 1. Bilag 3 er ajourført.

Nyt i denne version (2.5)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

Afsnit 2. Afsnittet er blevet ajourført.

Nogle menupunkter er blevet flyttet.

Nyt i denne version (2.6)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

Afsnit 3. Databehandler. Nyt link til wsdl-filer.

Nyt i denne version (2.7)

Afsnit 6. Nyt afsnit 6 Support.

Afsnit 3. Ajourføring af fejloversigt og incident-skabelon.

Afsnit 3. Der er indsat link til alle webservices.

Afsnit 5. Ajourføring af Autoriser databehandleren som revisor i TastSelv Erhverv.

Nyt i denne version (2.8)

Afsnit 1. Bilag 1 er ajourført.

Nyt i denne version (2.9)

Afsnit 3. Ajourføring af fejloversigt.

Nyt i denne version (2.10)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

Nyt i denne version (2.11)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

Nyt i denne version (2.12)

Afsnit 3. Afsnit 'Synkrone webservices' er blevet ajourført.

Nyt i denne version (2.13)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

Nyt i denne version (2.14)

Afsnit 1. Underbilag 1 er ajourført.

ISBN-nummer
978-87-417-0880-5
Ansvarlig styrelse
Udviklings- og forenklingsstyrelsen