Hvis du på grund af coronaepidemien - COVID-19 - har flere hjemmearbejdsdage i Danmark, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i Sverige af lønindkomsten fra din svenske arbejdsgiver. Det følger af en særlig skatteaftale mellem Danmark og Sverige (Øresundsaftalen).  Det kan betyde, at lønnen for dine hjemmearbejdsdage i de perioder, hvor Øresundsaftalen ikke finder afvendelse, skal beskattes i Danmark.

Det følger af Øresundsaftalen, at en person, som

  • bor i Danmark og
  • normalt udfører arbejde i Sverige for en svensk arbejdsgiver,

under visse betingelser beskattes i Sverige, selv om det faktisk er udført i Danmark eller i et tredjeland.