• At arbejdet i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders-periode.
  • At arbejdet i Danmark udføres hjemme på egen bopæl/fritidsbolig mv., eller at arbejde i Danmark eller i et tredjeland udgør tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter. Der kan fx være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.