• At arbejdet i Sverige skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i hver 3-måneders-periode betyder, at antallet af arbejdsdage i Sverige skal sættes i forhold til det samlede antal arbejdsdage i enhver 3-måneders-periode.
  • Ved opgørelse af arbejdstiden skal ferie- og sygedage medregnes som arbejdsdage i Sverige.
  • Almindelige ugentlige fridage, såsom weekends, helligdage samt afspadseringsdage uden arbejde, indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage.
  • Arbejde blot en del af dagen i Sverige, tæller for en fuld arbejdsdag i Sverige.
  • En 3-måneders-periode kan begynde før og slutte efter et årsskifte.