På grund af coronaepidemien - Covid 19 - får en person øget hjemmearbejde i marts, april, maj og juni.

Arbejdsdagene fra januar til juli fordeler sig som følger:

Januar måned 21 arbejdsdage - 21 dage i Sverige og 0 dage i Danmark

Februar måned 20 arbejdsdage - 10 dage i Sverige og 10 dage i Danmark

Marts måned 22 arbejdsdage - 11 dage i Sverige og 11 dage i Danmark

April måned 20 arbejdsdage - 0 dage i Sverige og 20 dage i Danmark

Maj måned 19 arbejdsdage - 9 dage i Sverige og 10 dage i Danmark

Juni måned 21 arbejdsdage - 12 dage i Sverige og 9 dage i Danmark

Juli måned 23 arbejdsdage - 23 dage i Sverige og 0 dage i Danmark

Hjemmearbejdsdagene i februar og marts vil blive beskattet i Sverige, fordi mere end halvdelen af arbejdstiden kan henføres til arbejdsdage i Sverige i tre-måneders-perioden januar, februar og marts. Der er i perioden 42 arbejdsdage i Sverige og 21 i Danmark.

De 20 hjemmearbejdsdage i april opfylder i det forenklede eksempel ikke kravet om at kunne indgå i nogen 3-måneders periode, hvor arbejdet i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden. I perioden februar, marts og april (62 arbejdsdage) har personen haft 21 dage i Sverige og 41 dage i Danmark. I perioden april, maj og juni (60 arbejdsdage) har personen haft 21 arbejdsdage i Sverige og 39 i Danmark. Det forudsættes i eksemplet, at hjemmearbejdsdagene i februar ligger i sidste halvdel af måneden og hjemmearbejdsdagene i juni ligger første halvdel af måneden.     

Fra og med maj måned opfylder personen igen kravet om, at mindst halvdelen af arbejdstiden er udført i Sverige inden for en 3-måneders-periode. Der er i perioden maj, juni og juli i alt 63 arbejdsdage og 44 af disse arbejdsdage kan henføres til arbejde i Sverige.

Der skal i eksemplet fx tages højde for, om den pågældende har holdt ferie i perioden, fordi en feriedag medregnes som en arbejdsdag i Sverige. Har den pågældende fx afholdt 10 feriedage i april, skal disse medregnes ved opgørelsen af, om den pågældende de enkelte dage på denne måde opfylder kravet om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i Sverige.

Med 10 feriedage i april måned vil denne periode også kunne opfylde kravet om, at mindst halvdelen af arbejdstiden kan henføres til arbejde i Sverige, da den pågældende i perioden april, maj og juni i så fald anses for at have 31 arbejdsdage i Sverige og kun 29 arbejdsdage i Danmark.

For nærmere information om Øresundsaftalen. Se www.skat.dk. Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.F.9.2.14.7.2 Norden - Gennemgang af DBO'en. Artikel 15.