Hvis antallet af dine arbejdsdage med arbejde udført uden for Sverige er af et sådant omfang, at du i en periode skal beskattes af din løn i Danmark i forbindelse med hjemmearbejdsdage mv., skal du beregne og oplyse lønnen fra din arbejdsgiver fordelt på henholdsvis den del, der er til eksklusiv dansk beskatning, og den del, som Sverige har beskatningsretten til (udenlandsk indkomst).