►Ved lov nr. 738 af 30. maj 2020, er det bestemt, at udbetaling af VE-bonus fastsat i regler udstedt i medfør af § 13, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Se afsnit C.C.4.5.6