Her på siden kan du holde dig opdateret om eIndkomst Udstilling:

 • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
 • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
 • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se gammel driftslog for eIndkomst Udstilling (arkiveret 2/7 2020)

Se driftslog for eIndkomst (for indberettere)

Abonner som RSS

Drift for eIndkomst Udstilling

LøsteIndkomst utilgængelig10-03-2023 kl. 09:2210-03-2023 kl. 12:41

Normal drift er genetableret.

10-03-2023 09:22:00
LøsteSkattekortHent - Produktion09-03-2023 kl. 10:1509-03-2023 kl. 10:34

Normal drift er genetableret.

09-03-2023 10:15:00
LøstAflysning af ’klassisk dag’ 6. februar 2023 – ETU06-02-2023 kl. 11:5306-02-2023 kl. 11:53

Den daglige leverance ’klassisk dag’ er aflyst. De oplysninger, som I skulle have modtaget i dag d. 6. februar 2023, vil indgå i leverancen d. 7. februar 2023.

06-02-2023 11:53:00
Løst'Klassisk dag' - 26. januar 2023 - forsinket26-01-2023 kl. 06:5526-01-2023 kl. 16:32

Alle leverancer af 'klassisk dag' fra den 26. januar 2023 er nu leveret eller lagt klar til afhentning.

26-01-2023 06:55:00
LøsteIndkomst - Ustabil drift06-01-2023 kl. 10:0906-01-2023 kl. 13:13

Normal drift er genetableret. Driftsafviklingen følges dog nøje, da den bagvedliggende årsag ikke er fundet.

06-01-2023 10:09:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for eIndkomst Udstilling

Servicevindue 20. og 21. maj 2023 mellem kl. 19.30 og 01.3012-05-2023 kl. 11:2716-05-2023 kl. 10:57

Servicevinduet er udviddet til at slutte den 21. maj kl. 06.00.

12-05-2023 11:27:00
Indberetning til test - Ekstern Test Udstilling10-05-2023 kl. 10:5310-05-2023 kl. 10:53

Der vil blive arbejder på adgangen til at indberette testoplysninger til brug i Ekstern Test Udstilling 16. maj 2023 mellem kl. 08 og 14.

Det vil ikke være muligt at indberette testoplysninger i perioden.

10-05-2023 10:53:00
'Klassisk dag' 9. maj 2023 i ETU - udsat09-05-2023 kl. 09:0009-05-2023 kl. 09:00

Den daglige leverance af 'klassisk dag' fra Ekstern Test Udstilling er udsag fra kl. 12. til senere. Udsættelsen skyldes idriftsættelse af en større applikationsændring.

09-05-2023 09:00:00
Varsling - Fra OCES2 til OCES3 – Gælder Test og Produktion16-03-2023 kl. 12:5004-05-2023 kl. 10:06

SKAT følger planen:

 • OBS: 22. maj kl. 12.00 signeres svar på OIO-Gateway med OCES3 certifikat
 • 21. juni 2023 ophører brugen af OCES2
16-03-2023 12:50:00
Servicevindue hos NemLog-in produktion lørdag d. 11. februar10-02-2023 kl. 15:1710-02-2023 kl. 15:17

Der er servicevindue hos NemLog-in i produktion lørdag d. 11. februar 2023 fra kl. 01 - 06.

Servicevinduet giver risiko for ustabil drift på eIndkomst Udstilling i produktion.

10-02-2023 15:17:00

Se alle servicevinduer

Information om eIndkomst Udstilling

Breaking Change: Ændring af webservicer12-05-2023 kl. 10:1212-05-2023 kl. 10:12

Der sker ændringer i de webservicer, som giver adgang til eIndkomst Udstilling, som følge af implementering af TIN og lukning af rep.oio.

Rep.oio lukning

Rep.oio er lukket. Som følge af lukningen af rep.oio har vi gennemført en række ændringer, sådan at alle definitioner nu er placeret lokalt på UdviklerWiki.

Alle nuværende webservicer er påvirket af de ændringer, der opstår som følge af lukningen af rep.oio.

For jer som anvender har det betydning, hvis I har behov for en re-konfigurering af jeres implementering af en webservice eller, hvis I skal etablere en ny aftale. I den situation kan I ikke undgå de ændringer, der følger af lukningen af rep.oio.

Hvis I ikke har et sådant behov og i øvrigt har hentet WSDL-filerne til egne systemer, kan I fortsætte uberørt af lukningen af rep.oio indtil paralleldriften ophører.

Ændringerne har ikke noget at gøre med TIN, men falder desværre sammen med denne.

TIN

eIndkomst skal ændres, så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

I forbindelse med ændringerne som følge af TIN gennemføres der en navneharmonisering af strukturer og dataelementer.

Paralleldrift

Efter seneste møde i Anvenderforum den 22. marts 2023 er det besluttet at etablere paralleldrift frem til 30. juni 2024. Paralleldriften betyder at det er muligt at anvende den nuværende version af de webservicer, som giver adgang til eIndkomst Udstilling.

Tidsplan

Ændringerne er klar til test 13. september 2023.

Der planlægges efter at sætte ændringerne i produktion primo december 2023 samtidig med, at der åbnes for indberetning til indkomstår 2024.

Beskrivelserne til de ændrede webservicer er offentliggjort under eIndkomst på ’Udvikler Wiki’ under folderen: ’Efter TIN i eIndkomst’.

Gældende webservicer findes i folderen ’Før TIN i eIndkomst’.

Paralleldrift samt indførelsen af TIN medfører nye oplysninger, flytning af eksisterende oplysninger samt gennemførelse af ændre nødvendige ændringer.

Anvendere som benytter IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) vil blive særskilt kontaktet, da der gælder helt særlige forhold for dem i forbindelse med implementeringen af TIN.

Ændrede webservicer

Punkt A - Det er større eller mindre ændringer i disse webservicer:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPEK)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (IOPAA)

Punkt B - Der er ikke ændringer i disse webservicer ud over de ændringer, der følger af lukningen af rep.oio:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)
 • eSkattekortHent
 • OIOAbonnentCVRSENummerRelationHent
 • OIOAbonnentVirksomhedStamOplysningHent

Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud:

 1. For at kunne understøtte paralleldrift ændres URL’en i WSDL-filen for de webservicer, der er nævnt under ’Punkt A’ ovenfor.

  URL-en vil rumme V2 – se den detaljerede beskrivelse i Driftsloggen
 1. Ændringer til ’SupplerendePersonOplysningStruktur’
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ udvides med TIN som optionelt dataelement
 • Dataelementet ’SupplerendePersonOplysningKøn’ gøres optionelt
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ flyttes i response så den entydigt gælder for én indkomstindberetning.

  Dette gælder:
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB) *
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB) *
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) *

  * Se punkt 11 om MQ, hvis du modtager oplysningerne på denne måde
 1. ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ fjernes i response for AnsaettelseForholdPersonHent
 2. Strukturen ’IndkomstOplysningPersonStruktur’ omdøbes til PersonIndkomstOplysningStruktur i:
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 1. Dataelementet ’AbonnentBestillingCallbackReference’ udgår i requesten for nedenstående webservicer, da elementet ikke benyttes.
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 1. Response IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_O_O (IOPAB) udvides med elementet NySoegeDatoTidFraDatoTid.

  Elementet benyttes som SoegeDatoTidFra ved næste bestilling af indkomstoplysninger for samme kreds af borgere for at undgå at der springes indkomstoplysninger over.
 1. Asynkrone webservicer

  Asynkrone webservicer består af 3 synkrone metoder. I den del, hvor der kvitteres for modtagelsen, ændres OK_I og OK_O til Afslut_I og Afslut_O, så der anvendes ens navngivning.
  Ændring sker i webservicerne:
 • IOPAB
  IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_OK_I ændres til IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_Afslut_I

  IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_OK_O ændres til IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_Afslut_O
 • IOVAB
  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_OK_I ændres til IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_Afslut_I

  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_OK_O
  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_Afslut_O
 • IOKAH
  IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_OK_I ændres til IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_Afslut_I

  IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_OK_O ændres til IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_Afslut_O
 1. Strukturen ’LønPeriodeOplysningStruktur’ ændres til ’VirksomhedLønPeriodeStruktur’ i ’IndkomstOplysningVirksomhedSamling’

  Ændringen er nødvendig, da SupplerendePersonOplysningStruktur ikke anvendes for indkomstoplysninger, der er indberettet på et PersonSENummer. Ændringen berører webservicerne:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 1. De særlige danske karakterer i Strukturer og dataelementer ændres, så æ bliver til ae, ø bliver til oe og å bliver til aa. Det gælder såvel store som små bogstaver. Det giver ændringer i følgende webservicer:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 1. Elementet ’SEnummerIdentifikator’ ændres til ’VirksomhedSENummerIdentifikator’ i følgende webservicer:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (IOPAA)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 1. Leverancer via MQ
  Strukturen i de indkomstoplysninger, der leveres via MQ, ændres ikke. TIN tilføjes i slutningen af rækken, der starter med '1'2'0'

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

12-05-2023 10:12:00
TIN - ændret URL til servicer med TIN-implementering11-05-2023 kl. 09:3911-05-2023 kl. 09:39

Planen om paralleldrift på webservicerne medfører en ændring i den URL, der skal benyttes ved kald af en webservice, hvor TIN er integreret.

Hver URL får tilføjet V2. Vær opmærksom på at dette alene gælder webservicerne, som benytter OIOXML.

For de asynkrone servicer dvs.:

 • eIndkomst4 - service indkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil
 • eIndkomst6 - service IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • eIndkomst7 - service IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • eIndkomst8 - service IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent

vil tilføjelsen af V2 gælde ved Bestilling, BestillingHent og BestillingModtaget.

Det vil se sådan ud for servicen IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil:

<wsdl:service name="IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil">
<wsdl:port binding="fase2:Binding1" name="Binding1Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/IndkomstOplysningPersonAbonnentBestilV2ServicePort/>
</wsdl:port>
<wsdl:port binding="fase2:Binding2" name="Binding2Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/V2/BestillingHent />
</wsdl:port>
<wsdl:port binding="fase2:Binding3" name="Binding3Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/V2/BestillingModtaget />
</wsdl:port>
</wsdl:service>


For de synkrone servicer dvs.:

 • eIndkomst3 - service indkomstOplysningPersonTidHent
 • eIndkomst9 - service IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • eIndkomst10 - service IndkomstOplysningPersonHent
 • eIndkomst11 - service IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • eIndkomst17 - service AnsaettelseForholdPersonHent
 • eIndkomst18 - service AnsaettelseForholdPersonKontroller

vil det ser sådan ud ved brug af servicen IndkomstOplysningPersonHent:


<wsdl:service name="IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBindingQSService" xmlns:wsdl=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>
<wsdl:port binding="fase2:IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBinding" name="IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBindingQSPort">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/IndkomstOplysningPersonTidHentV2ServicePort xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap//>
</wsdl:port>
</wsdl:service>

Rettelserne kan ses på UdviklerWiki i mappen med servicer efter TIN.

Webservicer uden implementering af TIN kan findes i denne mappe på UdviklerWiki

11-05-2023 09:39:00
TIN Paralleldrift og ændring af tidsplan for webservices03-04-2023 kl. 08:2403-04-2023 kl. 08:24

Det er blevet besluttet at etablere en periode med paralleldrift af alle de webservices, der påvirkes i forbindelse med implementeringen af TIN.


Den nye tidsplan for implementering af TIN i eIndkomst Udstilling ændres til:

Åbning for test i ETU

13. september 2023

Produktion for de reviderede services
Særlige forhold for levering via Klassisk Dag.

Forventes 2. – 3. december 2023

Deadline for overgang til de reviderede services

30. juni 2024

Planen er med forbehold for ændringer ved detailplanlægningen af opgaven.

Ved etablering af parallel drift gives der mulighed for fortsat at kalde services, hvor TIN ikke bliver implementeret, samt services hvor TIN bliver implementeret. For de anvendere der ikke har et umiddelbart behov for at modtage TIN i deres aftale straks fra indkomståret 2024, forsvinder kravet om at være klar til nye services pr. december 2023.


Der er nogle særlige forhold vedr. servicen IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) også kendt som Klassisk Dag.


Hvis man vurderer, at man har brug for TIN i den opgaveløsning, der håndteres via en klassisk dag-leverance, så skal man være klar til skiftet i december 2023.

Hvis man derimod vurderer, at man ikke har brug for TIN i opgaveløsningen, er der ikke krav om at være klar til skiftet i december 2023. Her skal man dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at aftale en efterlevering af data på et senere tidspunkt.

Når man vælger at forsætte på services uden TIN, skal man være opmærksom på, at det fiktive CPR vil forsvinde fra indberetningen og dermed også fra udstillingen af eIndkomst. Hensigten er at TIN skal træde i stedet for det fiktive CPR.


På de øvrige services kan man fortsætte, som de er i driften i dag.


Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

03-04-2023 08:24:00
TIN - Offentliggørelse af ændrede webservicer15-03-2023 kl. 14:1715-03-2023 kl. 14:17

Beskrivelserne til de ændrede webservicer er blevet offentliggjort. HUSK at de først kommer i produktion december 2023.

Find dem i mappen eIndkomst efter TIN 

Beskrivelsen af webservicerne der er i drift frem til ultimo 2023 findes her eIndkomst før TIN

Alternativt kan de to mapper findes via: UdviklerWiki - startside

Se efter punkterne: 'eIndkomst dokumentationstart ...'

Vær opmærksom på at eIndkomst efter TIN også rummer de webservicer, som ikke bliver ændret. Det er således samlet oversigt over webservicer, der vil blive tilbudt.

15-03-2023 14:17:00
TIN - Forsinkelse på ændrede webservicer14-02-2023 kl. 16:1214-02-2023 kl. 16:12

Kvalitetskontrollen af de ændrede webservicer er stadig i gang. Derfor må vi desværre udskyde offentliggørelsen af dem. Den nye dato bliver offentliggjort så hurtigt som overhovedet muligt.

14-02-2023 16:12:00

Se al information