Her på siden kan du holde dig opdateret om eIndkomst Udstilling:

 • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
 • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
 • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se gammel driftslog for eIndkomst Udstilling (arkiveret 2/7 2020)

Se driftslog for eIndkomst (for indberettere)

Abonner som RSS

Drift for eIndkomst Udstilling

Løst'Klassisk dag' - 26. januar 2023 - forsinket26-01-2023 kl. 06:5526-01-2023 kl. 16:32

Alle leverancer af 'klassisk dag' fra den 26. januar 2023 er nu leveret eller lagt klar til afhentning.

26-01-2023 06:55:00
LøsteIndkomst - Ustabil drift06-01-2023 kl. 10:0906-01-2023 kl. 13:13

Normal drift er genetableret. Driftsafviklingen følges dog nøje, da den bagvedliggende årsag ikke er fundet.

06-01-2023 10:09:00
LøsteIndkomst Indberetning og Udstilling17-11-2022 kl. 09:2917-11-2022 kl. 11:19

Normal drift er genetableret. 

17-11-2022 09:29:00
LøstAflysning af 'klassisk dag' 17. oktober 202216-10-2022 kl. 12:3119-10-2022 kl. 07:11

'Klassisk dag' 18. oktober 2022 er leveret.

16-10-2022 12:31:00
LøsteIndkomst Indberetning og Udstilling10-10-2022 kl. 15:2510-10-2022 kl. 16:08

Normal drift var genetableret fra kl. ca. 15.45

10-10-2022 15:25:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for eIndkomst Udstilling

eIndkomst Udstilling - Ustabil drift 28. januar 202325-01-2023 kl. 10:3927-01-2023 kl. 08:23

Servicevinduet på systemer uden for eIndkomst er annulleret.

25-01-2023 10:39:00
Servicevindue den 21. og 22. januar 202311-01-2023 kl. 09:1111-01-2023 kl. 09:11

Der er servicevindue uden for eIndkomst den 21. og 22. januar 2023 mellem kl. 20.30 og 05.00. Der må påregnes med utilgængelighed på eIndkomst i hele perioden.

Det betyder, at

• Filindberetninger og bestillinger af skattekort kan modtages under servicevinduet, men behandles først efter kl. 5.00 den 22. januar.

• Klassisk dag 22. januar aflyses. Oplysninger der skulle have været leveret den 22. januar leveres den 23. januar. Anvendere der selv bestiller og henter klassisk dag, skal springe den 22. januar over.

• Der kan være adgang, under servicevinduet, til eIndkomst online indberetning og eIndkomst udstilling.

11-01-2023 09:11:00
eIndkomst Udstilling - Test30-11-2022 kl. 07:1730-11-2022 kl. 07:17

Testmiljøet til eIndkomst skal opdateres 2. december 2022 mellem kl. 07.00 og 12. Der må forventes hel eller delvis utilgængelighed under opdateringen.

Servicevinduet betyder, at der ikke er adgang til at indberette indkomstoplysninger til Test samt hente oplysninger via Ekstern Test Udstilling.

30-11-2022 07:17:00
eIndkomst Udstilling – Produktion – Opdatering29-11-2022 kl. 12:4930-11-2022 kl. 07:03

Adgangen til eIndkomst Udstilling opdateres torsdag 15.12.2022 kl. 12.00 og ikke som det fremgår af overskriften kl. 10.

29-11-2022 12:49:00
Servicevindue den 10. og 11. december 202229-11-2022 kl. 14:2229-11-2022 kl. 14:22

Der er servicevindue uden for eIndkomst den 10. og 11. december 2022 mellem kl. 20.30 og 05.00. Der må påregnes med utilgængelighed på eIndkomst i hele perioden.

Det betyder, at

- Filindberetninger og bestilling af skattekort kan modtages under servicevinduet, men behandles først efter kl. 5.00 den 11. december.

- Klassisk dag 11. december aflyses. Oplysninger der skulle have været leveret den 11. leveres den 12. december. Anvendere der selv bestiller og henter klassisk dag, skal springe den 11. december over.

- Der kan være adgang, under servicevinduet, til eIndkomst online indberetning og eIndkomst udstilling.

29-11-2022 14:22:00

Se alle servicevinduer

Information om eIndkomst Udstilling

Anvenderforum mødes mandag den 6. februar 202330-01-2023 kl. 10:3730-01-2023 kl. 10:37

Fordi vi har breaking change medio november 2023, vil årets første anvenderforum have markant fokus på implementeringen af TIN i eIndkomst Udstilling. Vi vil fortælle om ændringerne, og hvad du som anvender skal forberede dig på.

Agenda for Anvenderforum eIndkomst Udstilling mandag den 6. februar 2023 ser sådan ud:

Velkomst

Gennemgang af igangværende og kommende ændringer og udvikling
• TIN (Tax Identification Number) – en del af EU forordningen DAC 7

Nyt fra Skattestyrelsen SKTST

Nyt fra Anvenderne
Input til overvejelse:
• Hvilke fokuspunkter er der pt?
• Hvilke nye opgaver er er i pipelinen?
• Brug anledningen til at udveksle viden og erfaringer

Næste Møde

Hvis du vil vide mere om Anvenderforum og mulighederne for at deltage bedes du sende en e-mail på til dataudstilling@ufst.dk mærket Anvenderforum eIndkomst

30-01-2023 10:37:00
Breaking Change: Ændring af webservices19-12-2022 kl. 11:4619-12-2022 kl. 11:46

eIndkomst skal ændres så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

Det medfører flere og omfattende ændringer i response til følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (Kun OIO XML) (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (Kun OIO XML) (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)


Samtidig kommer der ændreringer af de særlige danske karakterer således: æ = ae, ø = oe og å = aa. Det giver ændringer i request og response for følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent
 • IndkomstOplysningPersonHent
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • AnsaettelseForholdPersonHent
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller

Der forventes ikke yderligere ændringer i disse webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)

Tidsplan:

Ændringerne er klar til test 8. juni 2023.

Ændringerne sættes i produktion i november 2023. Fra dette tidspunkt vil det ikke være muligt at hente data uden ændringer hos anvender.

Beskrivelserne til de ændrede webservices vil blive offentliggjort under eIndkomst på ’Udvikler Wiki’ under folderen: TIN i eIndkomst.

Gældende webservices findes i folderen ’Før TIN i eIndkomst’.

Indførelsen af TIN medfører nye oplysninger og flytning af eksisterende oplysninger. Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud,:

 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ udvides med TIN som optionelt dataelement
 • dataelementet ’SupplerendePersonOplysningKøn’ gøres optionelt
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ flyttes så den entydigt gælder for én indkomstindberetning.
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ fjernes i response for AFPH
 • Danske karakterer ændres sådan: æ = ae, ø = oe, å = aa

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

19-12-2022 11:46:00
Leveranceplan for 202315-12-2022 kl. 14:0015-12-2022 kl. 14:00

Data fra eIndkomst Udstilling

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

NB gælder ikke april 2023 og januar 2024

Januar

2. december 2022

10. januar 2023

Februar

6. januar 2023

7. februar 2023

Marts

3. februar 2023

7. marts 2023

April

10. marts 2023

10. april 2023

OBS anden tirsdag

Maj

31. marts 2023

2. maj 2023

Juni

5. maj 2023

6. juni 2023

Juli

9. juni 2023

4. juli 2023

August

7. juli 2023

1. august 2023

September

11. august 2023

5. september 2023

Oktober

8. september 2023

3. oktober 2023

November

6. oktober 2023

7. november 2023

December

10. november 2023

5. december 2023

Januar 2024

1. december 2023

9. januar 2024

OBS anden tirsdag

15-12-2022 14:00:00
Skift af public certifikat på OIO Gatewayen14-11-2022 kl. 13:0821-11-2022 kl. 14:25

Ændringen følger planen. 

14-11-2022 13:08:00
Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk15-11-2022 kl. 10:1715-11-2022 kl. 10:17

Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk

OIOXML servicen lukker på digitaliser.dk den 30. november 2022. Fra 1. december 2022 kan OIOXML materiale tilgås via https://eksternwiki.skat.dk/oioxml/

Dette påvirker ikke anvendere af systemet. 

15-11-2022 10:17:00

Se al information