Når du har en erhvervsmæssig virksomhed, skal du oplyse din virksomheds over- eller underskud (resultat) for 2022 på din årsopgørelse. Du kan oplyse resultatet fra marts og frem til fristen 1. juli 2023.

Du finder resultatet og de andre oplysninger, du skal oplyse, i din virksomheds regnskab. Du skal oplyse resultatet, uanset om du har overskud eller underskud.

Husk, at det er årets resultat før renter, du skal oplyse.

Er din virksomhed lukket i løbet af året, skal du stadig oplyse resultatet.

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du vil lukke din virksomhed

Oplys resultatet i rubrik 111 eller 112 på din årsopgørelse

Her kan du se vores video om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og regnskabsoplysninger. Hvis din omsætning er over 300.000 kr. skal du oplyse flere regnskabsoplysninger - derfor har vi lavet 2 versioner af videoen.

Se, hvordan du oplyser resultatet (omsætning under 300.000 kr.)

Se videoen om, hvordan du oplyser din virksomheds resultatet og regnskabsoplysninger, når du har en omsætning under 300.000 kr.

(13:08 min)

Se, hvordan du oplyser resultatet (omsætning over 300.000 kr.)

Se videoen om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og de ekstra regnskabsoplysninger, når du har en omsætning over 300.000 kr.

(17:15 min.)

Download eksempel på regnskabsoplysninger (pdf)

Log på TastSelv Borger med dit personlige NemID/MitID

 

 1. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. 2. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
 3. Tryk Næste og oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde. 4. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker. 5. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage. 6. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
 7. Tryk Næste og derefter Godkend. 8. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen, og derefter kan du se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
 9. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Her kan du se svar på spørgsmål, som vi oftest hører fra nystartede virksomheder.

Når du har oplyst din virksomheds resultat og øvrige oplysninger, får du din årsopgørelse, hvor du kan se, om du skal have penge tilbage eller betale en restskat.

 • Har du betalt for meget i skat i løbet af året og skal have penge tilbage, bliver de automatisk udbetalt til dig.
 • Har du betalt for lidt i skat i løbet af året, kan du se på årsopgørelsen, hvor meget du skal indbetale, og hvordan du indbetaler beløbet.

Læs om, hvordan du betaler restskat, i Del 3.

Du har mulighed for at søge om at få udsat fristen, hvis der er særlige forhold som fx sygdom eller manglende materiale fra udlandet. Det kan du fra midten af marts og frem til fristen 1. juli. 

Ansøg om at få udsat din oplysningsfrist 

Hvis du ikke oplyser til tiden, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 498.900 kr. (2018), er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende oplysning skyldes særlige tilfælde.

Ansøg om fritagelse for skattetillæg

Nej, som enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed skal du ikke indsende dit regnskab.

Du skal blot oplyse resultatet og de øvrige oplysninger i TastSelv og gemme regnskabet i 5 år. Du skal kun indsende dit regnskab, hvis vi beder om det.

Får du ikke en årsopgørelse, når du har oplyst resultat og de øvrige oplysninger, vil du i stedet få en meddelelse om, hvad der evt. mangler, eller hvornår din årsopgørelse vil være tilgængelig. Hvis der er noget, du skal gøre, vil det stå i meddelelsen.

Det kan skyldes, at vi mangler nogle oplysninger, før årsopgørelsen kan dannes. Fx hvis du har en ægtefælle, som mangler at rette sin årsopgørelse, eller vi lige skal tjekke et beløb.

Er du er i tvivl om, hvornår årsopgørelsen er klar, så ring til os.