Dato for offentliggørelse
05 Dec 2021 21:41
Serienummer
Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - Pensionsafgift, Pension, Pensionsinstitut, Pengeinstitut
Resumé

PAF er et pensionsafgiftssystem, hvor formålet er at modtage pensionsinstitutternes og pengeinstitutternes indberetning af pensionsafgifter for ophævede pensionsordninger efter pensionsbeskatningsloven.

Denne vejledning knytter sig til de blanketter, som institutterne skal bruge, når de skal beregne afgiften ved udbetaling eller disposition af beløb på en pensionsordning.    

Vejledningen er delt op i en specifik vejledning til blanketterne P30 (07.049), P31 (07.050) og P32 (07.084) og P32U (07.084U):

Hvad er nyt?

Vejledning. Version 1.5

Alle afgiftsfrie udbetalinger skal indberettes fra den 1. januar 2021.  

Reg. nr. og kontonummer, hvor afgiften skal indbetales, er ændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0734-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen