Vores behandling af dine personoplysninger

Hvis din virksomhed er registreret som en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, skal dine oplysninger behandles efter reglerne i databeskyttelsesforordningen. Herudover regulerer en række særlove Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger på bestemte områder.

Reglerne om, hvad vi skal oplyse dig om, står i EU's databeskyttelsesforordning, artikel 13.

Hvorfor registrerer vi oplysninger om dig?

Vi behandler oplysninger om dig, fordi den virksomhed du er ejer eller medejer af, har valgt at lade sig registrere i Moms One Stop Shop.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige i forhold til vores opgave. Tidspunktet for sletning afhænger også af, hvor længe vi har pligt til at opbevare oplysningerne, fx efter arkivlovens regler.

Vi giver dine oplysninger videre til andre modtagere

Vi videregiver dine oplysninger til skattemyndighederne i de EU-lande, som du har handel med efter reglerne i Momsloven og rådets forordninger vedr. momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer. Vi videregiver også dine oplysninger til Danmarks Statistik.

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har nogle rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at

  • få besked, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, hvis du ikke allerede kender til oplysningerne, eller hvis andre hensyn vejer tungere
  • blive oplyst om formålet og lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger, hvis du ikke allerede kender til oplysningerne, eller hvis andre hensyn vejer tungere
  • få rettet oplysninger, der ikke er rigtige
  • få indsigt i vores behandling af dine oplysninger.

I nogle tilfælde har du også ret til at 

  • slette eller begrænse vores behandling af oplysningerne
  • at komme med indsigelse til vores behandling af dine oplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder på skat.dk i vores privatlivspolitik.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne i afsnittet, Vi er dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig?

Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU's databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love eller forordninger udstedt af EU, dvs. særlovgivning.

Når Skattestyrelsen modtager oplysninger i forbindelse med, at vi udfører vores opgave som myndighed, har vi lov til at behandle personoplysninger om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, momsloven og rådets forordninger vedr. momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer.

Skattestyrelsen har lov til at foretage samkøring til kontrolformål - fx med oplysninger fra Skatteforvaltningens it-systemer, jf. skattekontrollovens § 68.

Vi er dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte os i Skattestyrelsen:

  • på mail via skat.dk/tastselv
  • på telefon 72 22 18 18
  • via brev: Skattestyrelsen, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail: dpo@ufst.dk. Send ikke cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne mail.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

Her finder du Datatilsynets kontaktoplysninger.