Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Hvem er skattepligtig af pensionsafkast? (C.G.1)
  • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
  • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Tema(er)
Lovforkortelser
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder reglerne gældende for indkomståret 2015.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2014-2 ajourført med ændringerne om opgørelse af overgangsfradraget (82-saldoen) for Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af lov nr. 1531 af 27. december 2014. Se afsnit C.G.2.7.5.1. og afsnit C.G.2.7.5.2.

Vejledningen er er i forhold til Vejledningen 2014-2 ajourført med ændringerne som følge af ny bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven, se bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, se specielt afsnit C.G.4.6.

Vejledningen er i forhold til vejledningen 2015-1 udelukkende ajourført med redaktionelle rettelser. 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.G Beskatning af pensionsafkast" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Den selvstændige vejledning "Beskatning af pensionsafkast" udkommer ikke længere som en selvstændig juridisk vejledning, men er flyttet over i "Den juridiske vejledning".