Nr.Titel
02.007Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto
02.008Omkostningsgodtgørelse
02.015 NT1Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land
02.016 NT2Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land
02.017 NT 3Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten
02.022 NT4SKrav om overføring af selskabsskat - nordisk overenskomst om overførsel af skat
02.023 NT5SNordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat
02.032Erklæring/Revisor
02.033Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger
02.034 DA/ENBopæls- og skatteforhold/
Residence and tax liability
02.034A_DA/ENBopæls- og skatteforhold når der er dobbeltbeskatningsoverenskomst/ Residence and tax liability if a double taxation agreement exists
02.035A_DE/ENErklärung der Wohnorts- und Steuerverhältnisse, wenn Doppeltbesteuerungsabkommen vorliegt / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.035A
02.036A_FR/ENDomicile et situation fiscale en présence d'une convention contre la double imposition / Residence and tax liability if a double taxation treaty exsists, 02.036A
02.039A_IT/ENResidenza e situazione fiscale in caso de convenzione per doppia imposizione / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.039A
02.040 DA/DEBescheinigung des Dänischen Steueramts - Nachweis über die steuerliche Erfassung des Unternehmers / Attestation af skatteregistrering - fritagelse for tysk á conto skat i forbindelse med byggevirksomhed i Tyskland, 02.040
02.041Certificate of Residency / Certificat de Residence / Certificado de Residencia
02.041 ACertificate of Residency / Certificat de Residence / Certificado de Residencia
02.042Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042
02.042 ACertificate of Residency/ Certificat de Residence/ Certificado de Residencia
02.043Generalfuldmagt/Power of attorney
02.048Serviceerklæring - Håndværkerfradrag
02.050Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals
02.051Hjemstedserklæring for selskaber/Place of residence statement for companies
02.052Fuldmagt til autorisation af partsrepræsentant til TastSelv