No.Title
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.012 ENDonation form for charitable organisations – information on amounts donated etc.
03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.013 ENDonation form for religious communities etc. – information on amounts donated etc.
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.018Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti m.m.
03.047Tilmelding som Indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv.
03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
03.068 ENApplication – Approval according to section 8 A and/or section 12(3) of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven)
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.075 AeIndkomst indberetning
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
03.077Tilmelding til platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere - Skatteindberetningslovens § 43
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skatteindberetningsloven)
03.087Indberetning af statsstøtte for kapitalindskud
03.090Tilmelding til platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere- Undtaget Platformsoperatør