Nr.Titel
04.00304.003 - Oplysningsskemaet
04.003 EN04.003 EN - Tax return
04.00904.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.009 EN04.009 EN - Tax return for taxpayers with limited liability
04.01104.011 - Oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst
04.011 EN04.011 EN - Tax return for foreign business income
04.01204.012 - Oplysningsskema for udenlandsk indkomst
04.012 EN04.012 EN - Tax return for foreign income
04.01304.013 - Husdyrsbesætninger
04.01804.018 - Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomster
04.02004.020 - Grundejernes investeringsfond
04.02104.021 - Kontrollerede transaktioner
04.02204.022 - Udlejning af fast ejendom
04.022 EN04.022 EN - Rental of real property
04.02304.023 - Erhvervsmæssig befordring
04.02904.029 - Du skal oplyse Skattestyrelsen om bl.a. din bopæl, når du flytter fra Danmark
04.029 DE04.029 DE - Sie müssen dem Dänischen Steueramt u.a. Ihren Wohnsitz mitteilen, wenn Sie aus Dänemark wegziehen
04.029 EN04.029 EN – the Danish Tax Agency must be informed about your new address etc. when you leave Denmark
04.03104.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.031 EN04.031 EN - Supplement to tax return for taxpayers with limited tax liability
04.03204.032 - Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige
04.032 EN04.032 EN - Supplement to tax return for taxpayers with full tax liability
04.03504.035 - Oplysningsskema for mellemperioden
04.03604.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden
04.05204.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme
04.052 EN04.052 EN - Property value tax based on the public assessment of property: Danish property
04.05304.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme
04.053 EN04.053 EN - Appendix - Property value tax concerning foreign property
04.05404.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot"
04.05504.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme
04.055 EN04.055 EN Carryforwards to subsequent income years
04.06204.062 Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark
04.062 EN04.062 EN - Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark
04.06304.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere
04.063 DE/DK04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-Nr.) für Empfänger von Arbeitsentgelt
04.063 EN/DK04.063 EN/DK - Foreign labour force - application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees
04.063 LT/DK04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR- nummer) Lønmodtagere
04.063 PL/DK04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere
04.063 RO/DK04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere
04.063 UA04.063 Іноземні працівникі
04.063_AP_DE04.063 AP_DE - Antrag auf Erhalt einer Steuer-Personennummer und vorläufige Einkommensveranlagung bei Immobilienerwerb
04.063_AP_EN04.063 AP EN - Request - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property
04.063_EJD04.063_EJD - Anmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom
04.06404.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet
04.06504.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance
04.065 EN04.065 EN - Tax return – postponed tax payments – capital gain on shares – capital gain on securities and foreign currency at emigration
04.06704.067 - Udligningsordning for kunstnere
04.06804.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser
04.069 EN/DE/PL/DK04.069 EN/DE/PL/DK - Supplerende oplysninger til årsopgørelsen
04.07104.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2021. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifter
04.071 EN04.071 EN - Appendix to tax return - Deductions for maintenance payments etc. or private interest expenses
04.071A04.071A - Bilag til oplysningsskemaet. Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt
04.071A EN04.071A EN - Appendix to tax return. Deduction for interest expenses on loans where the lender is not obliged to report the payments to the Danish Tax Agency
04.07204.072 - Bilag vedrørende feltlåste felter mv.
04.072 EN04.072 EN - Appendix to tax return regarding locked fields etc.
04.07404.074 - Oplysninger om indkomst til beregning af pensionistnedslag i ejendomsværdiskat
04.074 EN04.074 EN Information about income for calculation of pensioners’ relief in property value tax
04.07504.075 - Bilag til oplysningsskemaet. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island
04.07604.076 - Oplysningsskema med to skattepligtsperioder
04.076 EN04.076 EN - Tax return with two tax liability periods