Nr.Titel
04.00304.003 - Oplysningsskemaet
04.00904.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.01104.011 - Oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst
04.01204.012 - Oplysningsskema for udenlandsk indkomst
04.01304.013 - Husdyrsbesætninger
04.01804.018 - Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomster
04.02004.020 - Grundejernes investeringsfond
04.02104.021 - Kontrollerede transaktioner
04.02204.022 - Udlejning af fast ejendom
04.02304.023 - Erhvervsmæssig befordring
04.02904.029 - Du skal oplyse Skattestyrelsen om bl.a. din bopæl, når du flytter fra Danmark
04.03104.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.03204.032 - Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige
04.03504.035 - Oplysningsskema for mellemperioden
04.03604.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden
04.05204.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme
04.05304.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme
04.05404.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot"
04.05504.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme
04.06204.062 Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark
04.06304.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere
04.063_EJD04.063_EJD - Anmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom
04.06404.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet
04.06504.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance
04.06704.067 - Udligningsordning for kunstnere
04.06804.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser
04.07104.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2022. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifter
04.071A04.071A - Bilag til oplysningsskemaet. Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt
04.07204.072 - Bilag vedrørende feltlåste felter mv.
04.07404.074 - Oplysninger om indkomst til beregning af pensionistnedslag i ejendomsværdiskat
04.07504.075 - Bilag til oplysningsskemaet. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island
04.07604.076 - Oplysningsskema med to skattepligtsperioder