Nr.Titel
07.008Overførsel af pensionsordning - udveksling af oplysninger
07.012Afregning - Pensionsbeskatningsafgift og modregning af negativ PAL-skat
07.014Fuldmagt
07.015Værdipapirdepot - Pensionsopsparingsordning
07.016Anmeldelse / Gaveafgift
07.016 ENGift tax/cash gifts only
07.027Frigørelsesafgiftsblanket - meddelelse til ejer om zoneinddragelse
07.028Frigørelsesafgiftsblanket - til fordeling af ejendomsværdi
07.029Frigørelsesafgiftsblanket - ansættelse
07.033Afgiftsberegning - Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
07.040Negativ korrektion af afgiftsberigtigelse af LD opsparing fra 1. april 2015 (Afgiftsberigtigelse i 2015)
07.048Kapitalpensions-attest ved udbetaling ved livstruende sygdom
07.049Kapitalpension - Afgiftsberegning - P30
07.050Ratepension mv. - Afgiftsberegning - P31
07.051Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 1 pkt.
07.052Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 2. pkt.
07.053Afgiftsberegning - Korrektion/Flex
07.054Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.055Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing
07.056Borgererklæring
07.057Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.058Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat
07.061Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning
07.062Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning
07.063Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. § 6
07.063 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. § 6
07.064Opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 4, jf. § 6
07.064 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 4, jf. § 6
07.065Opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 5, jf. § 6
07.065 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 5, jf. § 6
07.066Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. § 6
07.066 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. § 6
07.067Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter)
07.067 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter)
07.068Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7
07.068 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7
07.069Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8
07.069 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8
07.070Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter)
07.070 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter)
07.071Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7
07.071 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7
07.072Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8
07.072 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8
07.073Opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb
07.073 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb
07.073 K ENCorrection to determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income
07.074Indberetning efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL §4
07.074 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4
07.075Opgørelse efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4a
07.075 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb som er omfattet af PAL § 4a
07.076Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. PAL § 7
07.077Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. PAL § 8
07.078Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6
07.081Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, jf. PAL § 6
07.082Opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb
07.082 KKorrektion af opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter, og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb
07.083Tilbagebetaling/overførsel - Ratepension eller ophørende alderspension § 21 A, stk. 2, for indkomstår FØR 2013
07.083 AAnmodning om tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A (fra 2013)
07.084Aldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32
07.084 UAldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32U
07.085Anmodning om overførsel af aldersopsparing PBL § 25 A, stk. 8
07.086Angivelse - afgift af ufordelte midler
07.087Afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skattefri udbetaling
07.088Tilbageførsel af pensionsindbetalinger til arbejdsgiver