Nr.Titel
07.008 ENTransfer of pension schemes - exchange of information - 07.008 EN
07.014Fuldmagt
07.016Anmeldelse / Gaveafgift
07.016 ENGift tax/cash gifts only
07.027Frigørelsesafgiftsblanket - meddelelse til ejer om zoneinddragelse
07.028Frigørelsesafgiftsblanket - til fordeling af ejendomsværdi
07.029Frigørelsesafgiftsblanket - ansættelse
07.033Afgiftsberegning - Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
07.048Kapitalpensions-attest ved udbetaling ved livstruende sygdom
07.049Kapitalpension - Afgiftsberegning - P30
07.049 ENCalculation of tax - P30 - 07.049 EN
07.050Ratepension mv. - Afgiftsberegning - P31
07.050 ENCalculation of tax - P31 - 07.050 EN
07.051Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 1 pkt.
07.051 ENRefund/transfer - Capital pension scheme - section, first sentence of PBL, 07.051 EN 21A(1)
07.052Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 2. pkt.
07.052 ENRefund/transfer - Capital pension scheme - section 21A(1), second sentence of PBL, 07.052 EN
07.054Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.054 ENPension holder - application for approval of foreign pension scheme 07.054 EN
07.055Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing
07.055 ENPension provider - application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN
07.056Borgererklæring
07.056 ENCitizen's declaration 07.056 EN
07.057Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.057 ENMigrant worker - Application for approval of foreign pension scheme, 07.057 EN
07.058Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat
07.061Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning
07.061 ENPensionholder - Information on the tax-free part of disbursements from a tax-privileged pension plan - 07.061 EN
07.062Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning
07.062 ENDeclaration concerning no right to deduct contributions made to insurance/pension plans, 07.062 EN
07.067 K ENCorrection to section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 K EN
07.070 K ENCorrection to Section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 K EN
07.082 ENDetermination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 EN
07.082 K ENCorrection to determination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 K EN
07.083Tilbagebetaling/overførsel - Ratepension eller ophørende alderspension § 21 A, stk. 2, for indkomstår FØR 2013
07.083 AAnmodning om tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A (fra 2013)
07.083 A ENRequest for refund or transfer under section 21 A of the Danish Pension Tax Act
07.083 ENRefund/transfer - Annuity pension scheme or temporary old-age pension - section 21(2)A of PBL, 07.083 EN
07.084Aldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32
07.084 UAldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32U
07.085Anmodning om overførsel af aldersopsparing PBL § 25 A, stk. 8
07.087Afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skattefri udbetaling
07.087 ENDecision under section 48 of the Danish Pension Tax Act on tax-free disbursement
07.088Tilbageførsel af pensionsindbetalinger til arbejdsgiver