No.Title
23.042Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen)
23.027Registreringsanmeldelse, Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie m.v., gas (LPG) og benzin
23.020Registreringsanmeldelse, Energi- og CO2-afgift af naturgas samt metanafgift på naturgas og biogas
23.032Registreringsanmeldelse Energiafgifter - Forbrugsregistrering for naturgas, el og varme og Mellemhandlerregistrering for varme
23.016Registreringsanmeldelse - EU-handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter
23.036Registreringsanmeldelse - Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign.
23.007Registreringsanmeldelse - Energiafgift og C02-afgift af kul m.v.
23.013Registreringsanmeldelse - Energiafgift af el
23.019Registreringsanmeldelse - Afgift af svovl
23.035Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstofoxider
23.025Registreringsanmeldelse - Afgift af karburatorvæske
23.038 ENRefund of Danish diesel tax charged for diesel of which there has also been paid German diesel tax, 23.038 EN
23.039Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder
23.038Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift
23.034Godtgørelse af afgift af andet flybrændstof end jet fuel - udenlandske fly. Excise duty repayment - fuel for aircraft other than jet fuel - foreign aircraft - 23.034
23.006Ansøgning. Diplomatiske repræsentationer mv. Godtgørelse af energiafgifter, vandafgift, kvælstofafgift og kvælstofoxidafgift (NOx)
23.030Ansøgning om tilladelse til farvning af gas- og dieselolier og petroleum
23.008Ansøgning om Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
23.024Ansøgning om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssig sejlads (fiskeri)
23.023Ansøgning - Månedsvis godtgørelse af energiafgifter
23.004Anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin
23.001Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
23.037Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces)