No.Title
29.110Storkunders blanket til godtgørelse af tinglysningsafgiften ved lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr.
29.109Godtgørelse af tinglysningsafgiften ved lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr
29.108Midlertidig afsender
29.107Opgørelse røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker
29.106Godtgørelse af stempelmærker til røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker
29.105Bestilling af stempelmærker til røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker
29.104Registrering af tobaksvarer
29.103Godtgørelse - Tinglysning
29.102Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift
29.101Angivelse af punktafgifter – midlertidige varemodtagere
29.100Anmodning om destruktion
29.097Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter
29.096Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter
29.087 ENFejl i afgiftsafregningen - Onlinekasino/væddemål / Correction form for reported duty return on online casino and betting, 29.087 EN
29.084Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse)
29.063Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater
29.059Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift
29.058_MotorKvittering/beslaglæggelse
29.055Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift
29.053Efterangivelse - Gebyr - Spilleautomater
29.046Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater
29.037Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater
29.033Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer
29.032Registreringsanmeldelse - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
29.029Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter
29.025Registreringsanmeldelse - Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is
29.023Tobak-Opgørelse, Cigarer, cerutter og cigarillos
29.020Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Punktafgiftsregistreret virksomhed
29.003Bestilling af stempelmærker til tobaksprodukter
29.002Afgiftsgodtgørelse
29.001Tobak - Opgørelse, Cigaretter og røgtobak