Blanketnr.
03.047
Formål med blanketten

Tilmeldelse som indberetningspligtig i henhold til skatteindberetningslovens §§ 11a, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29a, 29b og 30.

Ved manglende tilmeldelse kan der idømmes dagbøder, jf. skattekontrollovens § 8L.

 

 

Digital løsning

Link til online løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen