Blanketnr.
11.004
Formål med blanketten

Blanketten anvendes i tilfælde, hvor en tidligere afgivet fortoldningsangivelse ønskes rettet.

Blanketten anvendes også i de tilfælde, hvor der har været deponeret for manglende faktura- eller præferencedokumentation, og hvor fristen for at rette on-line i toldsystemet er udløbet.

Fremskaffes værdidokumentationen for toldpligtige varer efter fristens udløb kan rettelse undlades, hvis afvigelsen mellem det foreløbige debiterede toldbeløb og det korrekte toldbeløb er mindre 75 kr. per ekspedition.

For toldfri eller toldfritagen vare kan rettelse undlades, hvis afvigelsen mellem den anvendte og den korrekte værdi er mindre end 1000 kr. per varekode.

Blanketten skal sendes til regulering@toldst.dk

PDF-udgave

Hent blanket 11.004

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen