Form no.
12.014 FR
About this form

Inden ekspeditionsstedet foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant m.v. Denne blanket anvendes i de tilfælde, hvor toldcentret kræver, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration.

PDF version

Hent blanket 12.014 FR

 

Agency
Danish Customs Agency