Blanketnr.
04.012
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til at oplyse den årlige indkomst for personer, der har udenlandsk indkomst. Oplysningerne indgår i årsopgørelsen.

Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.

Er dit arbejde fx flyvende personel, sømand, offshore supply/olie/gas:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om rederi/luftfartsselskab, fartøjets hovedopgaver, sejlruter og perioder mv.

Er du kunstner eller sportsudøver:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om arbejdsland, perioder i udlandet, arbejdsgiver og arbejdsgivers land.

Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2022 i TastSelv fra den 13. marts.

Personer, der er omfattet af digital pligt, skal benytte TastSelv.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på TastSelv på skat.dk og vælge:

Kontakt → Skriv til os → Indsend oplysningsskema for 2022 →
Oplysningsskema for udlandsforhold.


Personer, der ikke er omfattet af digital pligt, kan også sende blanketten som fysisk post.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2023. Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i slutningen af året 2023.

Postadresse:

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

PDF-udgave

Hent blanket 04.012 2022

2021   2020   2019   2018

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen