Blanketnr.
03.061
Formål med blanketten

Tilmeldelsen omfatter indberetningspligtige efter skatteindberetningslovens §§ 9, 10 og 11 samt pensionsafkastbeskatningsloven mm.
Oplysningspligtige er banker, sparekasser, forsikringsselskaber, andelskasser, pensionskasser og pensionsfonde.
 
Tilmeldelsen registreres i Skattestyrelsens Erhvervssystem.

PDF-udgave

Hent blanket 03.061

(virk.dk)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen