Blanketnr.
04.011
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til at oplyse den årlige indkomst for personer, der driver fast erhverv med fast driftssted i udlandet. Oplysningerne indgår i deres årsopgørelse.

Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
 
Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2022 i TastSelv fra den 13. marts.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge på TastSelv på skat.dk og vælge:

Kontakt → Skriv til os → Indsend oplysningsskema for 2022 →
Oplysningsskema for udlandsforhold.


Du kan også sende blanketten som fysisk post.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2023. Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i slutningen af året 2023.

Postadresse:

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

PDF-udgave

Hent blanket 04.011 2022

2021   2020   2019   2018

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen