Blanketnr.
14.007
Formål med blanketten

Toldværdideklarationen er en erklæring, der skal afgives af importøren ved forsendelser indeholdende værditoldpligtige varer, hvis toldværdi overstiger 160.000 kr.
Deklarationen indeholder oplysninger om handelsforholdet mellem køber og sælger, om købs- og leveringsbetingelser samt om de beløb, der skal tages i betragtning ved ansættelsen af toldværdien.

PDF-udgave

Hent blanket 14.007

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen