Bistandskonvention

Colombia har tiltrådt Europarådets bistandskonvention om administrativ bistand i skattesager med ikrafttræden fra 1. juli 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3.