Der er fradragsret for følgende ydelser til personer:
  1. Ydelser, som den skattepligtige er forpligtet til at udrede i form af hel eller delvis fribolig for nyderen (jf. LL § 12, stk. 4). Fradrag for fribolig til et barnebarn er dog begrænset til 3.000 kr. årligt pr. barnebarn, jf. LL § 12, stk. 6.
  2. Ydelser, som den skattepligtige er forpligtet til at udrede som led i en gensidigt bebyrdende aftale ►indgået før den 1. juli 1999◄ (jf. LL § 12, stk. 7).
  3. ►Ydelser, som den skattepligtige er forpligtet til at udrede som led i en gensidigt bebyrdende aftale den 1. juli 1999 eller senere, når den nominelle sum af de akkumulerede ydelser overstiger den kapitaliserede værdi af den løbende forpligtelse på aftaletidspunktet, jf. LL § 12, stk. 7 og § 12 B. ◄