Ved lov nr. 432 af 26. juni 1998 er der i LL § 2 gennemført en generel regel om, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som  uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængde princippet). Samtidig er den tidligere gældende bestemmelse om armslængde princippet i SEL § 12, stk. 1 og 2, ophævet. Bestemmelsen i LL § 2 gælder for alle interne aftaler og samhandelsforhold. Bestemmelsen gælder alene transaktioner i forholdet mellem koncernselskaber indbyrdes og forholdet mellem personer og selskaber, som disse personer kontrollerer (kontrollerede transaktioner). Den gælder derimod ikke mellem andre interne parter, for eksempel familiemedlemmer.
 Gennemgangen af de nye regler består hovedsageligt af et sammendrag af bemærkningerne til lovforslaget samt skatteministerens kommentarer til spørgsmål og henvendelser fra Folketingets Skatteudvalg under Folketingets behandling af lovforslaget.