Dato for offentliggørelse
04 Jan 2022 08:53
Serienummer
S nr. 131
Resumé

Vejledning til virksomheder om at føre logbog

Hvad er nyt?

Logbogen er nu digital.

ISBN-nummer
978-87-417-0748-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen