SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2022.366.MOTORSTStyresignal - Tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag13-07-2213-07-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Styresignal
SKM2022.346.SKTSTStyresignal - praksisændring - kildeskattelovens §§ 48 E-F - vederlagskrav - genoptagelse30-06-2230-06-22Personlig indkomst Styresignal
SKM2022.327.SKTSTSupplement til SKM2021.678.SKTST om genoptagelse – ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel - styresignal24-06-2224-06-22Fradrag Styresignal
SKM2022.325.SKTSTStyresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse.23-06-2223-06-22Personlig indkomst Styresignal
SKM2022.318.MOTORSTÆndring af praksis for beregning af vægtafgift af registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer - styresignal28-06-2228-06-22Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2022.307.SKTSTOpkrævningslovens § 5, stk. 1, - opkrævning af renter når der i visse situationer afgives en positiv angivelse eller indberetning efter indberetnings- eller angivelsesfristens udløb - ændring af praksis og tilbagebetaling - styresignal16-06-2216-06-22Renter og gebyrer Styresignal
SKM2022.233.SKTSTGenoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i varmeforsyningsselskaber - styresignal05-05-2205-05-22Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2022.131.SKTSTStyresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven18-03-2218-03-22Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2022.125.SKTSTKorttidsudlejning af tofamilieshus - praksisændring - genoptagelse - styresignal14-03-2214-03-22Udleje og bortforpagtning Styresignal