DatoTitel
11-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-08-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-22Ny tariferingsforordning
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-07-22Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
18-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
06-07-22Rettelse til Toldtariffen- nye opdelinger
01-07-22Toldordning 122 mangler i Taric for kontingent 09.8611 d. 1. juli 2022
01-07-22Varsling af skemaændring og serviceændring i Motorregistret
01-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-22Ny praksis for levering af transportydelser vedrørende varer, der udføres til lande uden for EU
29-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-06-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
27-06-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-06-22Ny release til Motorregistret 29. juni 2022
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-06-22KN 2022 – rettelse af toldsatser (kun relevant for import af visse ligkister og 3D-printere)
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
31-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
24-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-05-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021
23-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
19-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
18-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
16-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-05-22Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
09-05-22Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
03-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-05-22Rettelse til toldtariffen - Antidmpingtold
29-04-22Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
27-04-22Registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
26-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping
22-04-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
22-04-22Berigtigelser til den kombinerede nomenklatur
19-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-04-22Nye stempelmærker på cigaretter og røgtobak
12-04-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
08-04-22Registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regning
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-03-22Spørgsmål og svar vedrørende strafferetlig vurdering af værdifastsættelse ved import af køretøjer
30-03-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-03-22Rettelse til Toldtariffen - udligningtold
25-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-03-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
17-03-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
11-03-22Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer
11-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-03-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
28-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
31-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-01-22Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkning
21-01-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-01-22Ændrede bekendtgørelser på motorområdet fra 1. januar 2022