►Der er afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 8.◄

Afgiftsfritagelsen omfatter sprit/spiritus, der bruges til fremstilling af

  • Et færdigt produkt som ikke indeholder alkohol
  • Et delprodukt som ikke er spiritusafgiftspligtigt.

►Bemærk◄

►Artikel 27 i Rådets direktiv 92/83/EØF indeholder regler om afgiftsfritagelse mv. Artikel 27, stk. 1, litra c-f, som omhandler afgiftsfritagelse for fremstilling af henholdsvis eddike, lægemidler, aromastoffer og levnedsmidler, har ikke hidtil været udtrykkeligt implementeret i spiritusafgiftsloven, men har været indfortolket i fritagelsesbestemmelserne i SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 2 og nr. 3. Med lov nr. 1240 af 11. juni 2021 har de nævnte anvendelser imidlertid fået hvert deres nummer i SPRITAL med ikrafttrædelse fra og med 1. januar 2022. De hidtidige bestemmelser i SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 2 og 3, er samtidig blevet til § 15, stk. 1, nr. 7 og nr. 8.◄