Der er afgiftsfritagelse for varer, der bliver leveret til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., og de hertil knyttede personer. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. ►9◄. Se TDL § 4.