Der er afgiftsfritagelse for varer, der bliver leveret til brug for

  • ►andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 10.◄
  • udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne mv. befinder sig her i landet. Se SPRITAL § 15, stk. 1►, nr. 11◄.

►Fritagelsen efter SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 10 og 11, administreres af Forsvarsministeriet. Se SPRITAL § 15, STK. 5.◄