Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for godtgørelse af spiritusafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsgodtgørelse ved udførsel
  • Brækage, svind og lignende.

Afgiftsgodtgørelse ved udførsel

Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der bliver leveret til et andet EU-land. Se SPRITAL § 8, stk. 7.

Virksomheder kan endvidere få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til lande og områder uden for EU. Se SPRITAL § 15, stk. 4. Lande uden for EU er fx USA, områder uden for EU er fx Færøerne, Grønland og Ålandsøerne. 

Som dokumentation skal fremvises et print af udpassageattest for varernes udførsel til steder uden for EU. Skatteforvaltningen kan kræve yderligere dokumentation eller kan tillade alternativ dokumentation for, at varerne er udført til steder uden for EU. Se SPRITALbek. § 12, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Brækage, svind og lignende

Autoriserede oplagshavere får afgiftsgodtgørelse for beskattede varer, der er gået til spilde ved brækage, svind og lignende under transport til en ikke-registreret handlende (detailhandler, restaurationsvirksomhed og lignende).

Der er ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået til spilde ved brækage og lignende hos detailhandlere, herunder i virksomhedens egen detailforretning, og hos forbrugere.

Der er heller ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den autoriserede oplagshaver, under transporten eller hos detailhandleren.