Hvis du ikke betaler

Vi kan rykke for din gæld

Vi kan trække din gæld fra din løn

Vi kan modregne dine offentlige ydelser

Vi kan foretage udlæg i dine ejendele

Din gæld øges årligt med 9,9%