Dato for offentliggørelse
02 Nov 2022 10:47
ISBN-nummer
978-87-417-0983-3
Resumé

Denne vejledning omhandler regler om registrering for indberetningspligt for digitale platformsoperatører efter SIL § 43 og Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021 ("DAC7").

Indhold:

  • Overblik over indberetningsordningen (1)
  • Om DAC7 (2)
  • Om registrering af de indberetningspligtige (3)