Juridisk vejledning om DAC7

DAC7 Registrering for indberetningspligt for platformsoperatører", som blev udgivet den 2. november 2022, er overført til et nyt afsnit A.B.1.2.8.6 Indberetningspligt for digitale platformsoperatører i Den Juridiske vejledning 2023-1.

Omtale af straffebestemmelser i DAC7-bekendtgørelsen er indarbejdet i et nyt afsnit A.C.3.2.1.4.5, og et nyt afsnit A.C.3.5.3.15 beskriver bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.