Dokumentets dato
11 Jun 1999
Dato for offentliggørelse
11. juni 1999
Cirkulærets nummer
1999-23
Ansvarlig fagkontor
Selskabsbeskatningsafdelingen; Ligningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990008909-regl

Ved lov nr. 166 af 24. marts 1999 (Objektiveringer m.v.) er bl.a. reglerne i selskabsskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998 med senere ændringer) om omlægning af indkomståret for selskaber m.v. ændret.
 
§ 1. Frivillig omlægning af indkomståretDe tidligere regler i selskabsskattelovens § 10, stk. 2 og 3, samt § 36 om fastsættelse og omlægning af indkomståret er med den nye lov blevet ophævet og erstattet med et nyt § 10, stk. 2. I den nye bestemmelse angives de objektive kriterier, hvorefter selskaber m.v. nu kan anmelde en omlægning af indkomståret.
 
De nye regler gælder for selskaber m.v., der omlægger indkomståret den 26. marts 1999 eller senere (dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende).
 
§ 2. Tvangsmæssig omlægning af indkomståretEndvidere er beføjelsen i selskabsskattelovens § 10, stk. 5 om tvangsmæssig omlægning af indkomståret blevet ændret. Den nye beføjelse fremgår af lovens § 10, stk. 3.
 
Den nye beføjelse har virkning for tvangsmæssige omlægninger, der foretages den 26. marts 1999 eller senere.
 
§ 3. Ophævelse af TS-cirkulæreSom følge af ændringerne i selskabsskatteloven ophæves det hidtil gældende cirkulære om omlægning af regnskabsår mv., nr. 52 i Ministerialtidende 1993 (TS-cirkulære 1993-11), med virkning fra den 26.  marts 1999.
 
Frantz Howitz  
                                      / Jens Mørkegaard