Når din økonomi ændrer sig, skal din forskudsopgørelse følge med, så du løbende betaler den rigtige skat. Hvis forskudsopgørelsen ikke følger med, risikerer du at skulle betale en restskat, når året er omme.

Hvis vi kan se, at din økonomi har ændret sig, og du ikke selv har ændret din forskudsopgørelse, sender vi et forslag til en ny forskudsopgørelse for 2023.

Oplysningerne om ændringerne har vi enten fra din årsopgørelse for 2022 eller fra en eller flere parter, der udbetaler indkomst til dig (fx løn, dagpenge eller pension).

Forslaget er en service til dig, og det skal hjælpe dig med at betale den rigtige skat løbende.

Det skal du gøre:

Hvis du er enig i forslaget

- skal du ikke gøre noget. Så retter vi tallene 15 dage efter, at du modtog forslaget. Din nye forskudsopgørelse (dit skattekort) vil så gælde fra den følgende måned.

Hvis du ikke er enig i forslaget

- skal du rette tallene på din forskudsopgørelse senest 15 dage efter, at du modtog forslaget. Vil du afvise forslaget helt, kan du bruge knappen "Afvis", som du finder øverst på forslaget.

Se og ret forslaget (forskudsopgørelsen)

Hvis du betaler skat af B-indkomst som B-skatterater (fx som selvstændigt erhvervsdrivende eller honorarmodtager), retter vi også dem, hvis du accepterer eller retter forslaget.

Vi skriver så til dig, hvis du får nye indbetalingskort i TastSelv. Er du fritaget for Digital Post, sender vi indbetalingskortene til dig.

Hvis du plejer at betale B-skat via Betalingsservice, retter vi beløbet for dig. Du skal dog stadig selv tjekke, at B-skatteraterne er med på din betalingsoversigt.

Allerede betalt B-skat indregnes

I forslaget har vi skrevet, hvor meget B-skat vi forventer, at du allerede har betalt for året. Beløbet svarer til din forfaldne B-skat.

Hvis du ikke har betalt hele den forfaldne B-skat, skal du søge efter felt 342 og her skrive det beløb, du faktisk har betalt i B-skat, inden du godkender forslaget.

Det allerede betalte B-skat vil herefter blive indregnet i den nye forskudsopgørelse og de nye B-skatterater.

Når vi tjekker, om din forskudsopgørelse bør ændres, sammenligner vi disse tal på din årsopgørelse for 2022 og din forskudsopgørelse for 2023:

  • Indkomster som løn, dagpenge og pension.
  • B-indkomster og honorar
  • Indbetalinger til pensionsordninger, livsvarige pensioner og ratepensioner
  • Renteudgifter til bank, realkredit og studielån
  • Kapitalindkomst som renteindtægter og lejeindtægter fra udlejning
  • Ligningsmæssige fradrag for kørsel (befordring), a-kassebidrag, fagligt kontingent og dagplejere
  • Virksomhedsbeløb som overskud af virksomhed, renteindtægter, renteudgifter og arbejdsgiverkontingent

Hvis tallene på din årsopgørelse er forskellige fra tallene på din forskudsopgørelse, laver vi et nyt forslag til din forskudsopgørelse med tallene fra din årsopgørelse.

Det gælder også, hvis vi kan se, at der er kommet nye oplysninger om din indkomst fra din arbejdsgiver, pensionskasse, A-kasse eller lignende.

Vi kan dog ikke garantere, at vi har fået de nyeste oplysninger om din økonomi. Det er derfor vigtigt, at du selv tjekker efter.

Hvis du accepterer vores forslag til en ny forskudsopgørelse, får forslaget virkning på din lønudbetaling fra den efterfølgende måned og frem.

Det kan betyde, at du får mere eller mindre udbetalt, eller at dine B-skatterater ændrer sig.

Hvis du først opdager, at du er uenig i vores forslag, når du modtager din løn eller dine nye B-skatterater, kan du stadig nå at rette forskudsopgørelsen. Så vil der blot være en måned, hvor du har fået forkert udbetaling. Når du ændrer forskudsopgørelsen, vil dit skattekort blive rettet for resten af året. 

Den periode, hvor du har haft en forkert forskudsopgørelse

Hvis der er en eller flere måneder, hvor du har haft en forkert forskudsopgørelse, vil det blive regnet ind i den nye forskudsopgørelse, når du retter den. Det vil sige, at du alt i alt kommer til at betale det rigtige i skat i løbet af året.