Virksomheder, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter - bortset fra avissalg - og andre aktiviteter, skal foretage en fordeling af virksomhedens lønsum samt over- eller underskud, der vedrører henholdsvis den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden. Virksomheden opdeles derved i sektorer. Bestemmelsen sikrer, at virksomheden kun betaler lønsumsafgift af den lønsumsafgiftspligtige del af aktiviteterne.
 
For virksomheder, som både skal opgøre afgiftsgrundlaget på grundlag af lønsummen med tillæg af 90 pct. og på grundlag af lønsummen +/- over-/underskud, skal der foretages en tilsvarende fordeling.
 
Skatteministeren har i medfør af en bemyndigelse i loven, jf. § 4, stk. 4, fastsat nærmere regler for sektoropdelingen i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4.