Dato for offentliggørelse
16 Nov 2021 11:35
Serienummer
S nr. 98
Resumé

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 23 og § 23a. Vejledningen dækker alle indberetninger af ophørte og skattepligtsophørte ordninger efter PAL §§ 23 og 23a, uanset om den konkrete ordning beskattes efter PAL § 3, § 4, § 4a eller § 5.

Hvad er nyt?

Mulighederne for henvendelse vedrørende udbetaling af negativ skat er opdateret. Vejledningen er i øvrigt uændret. 

ISBN-nummer
978-87-417-0727-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen