Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit G.A.3.1.6.2.3