Blanketnr.
49.020
Formål med blanketten

Du skal udfylde og sende Erklæring L (blanket 49.020) til Skattestyrelsen, når du:

• opretter en livsforsikring/pensionsordning* i udlandet
• flytter til Danmark med fuld skattepligt og har en livsforsikring/pensionsordning i udlandet
• bliver indsat som begunstiget i en livsforsikring/pensionsordning i udlandet

Desuden skal du indsende Erklæring L (blanket 49.020) 60 måneder efter, du har fået oprettet en livsforsikring/pensionsordning i udlandet med fradrag efter pensionsbeskatningsloven § 15 D.

* Livsforsikring/pensionsordning dækker over en livs- eller pensionsforsikring, syge- og ulykkesforsikring eller anden pensionsordning i udlandet hos en pensionskasse, pensionsfond eller andre, der udbetaler pensioner.

Send oplysninger hvert år

De følgende oplysninger skal hvert år sendes til Skattestyrelsen inden den 1. juli:

• Forsikringstager navn, adresse og cpr. nr.
• Pensionsselskabets navn og adresse
• Livsforsikringens/pensionsordningens indestående ved årets udgang
• Årets udbetalinger fra ordningen
• Årets afkast af ordningen opgjort efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5. (skal skrives i rubrik 433 på oplysningssedlen)

Oplysningerne kan sendes af dig som forsikringstager eller af det udenlandske selskab.

Fritagelse for at sende oplysninger

Du er fritaget for at sende oplysninger hver år:

• hvis du overholder en af betingelserne under afsnit 5 i blanketten. Du skal oplyse til Skattestyrelsen, hvis du ikke længere opfylder betingelserne for fritagelse og opretholder din livsforsikring/pensionsordning

eller

• ved begravelsesforsikringer og lignende, hvor afkastet altid er negativt, og et års indbetalinger anvendes til samme års udbetalinger, så ordningen ikke har nogen kapitalværdistigning.

Hvis livsforsikringen eller pensionsordningen ophæves

Du skal sende en udfyldt og underskrevet Erklæring L (blanket 49.020) til Skattestyrelsen, hvis din livsforsikring/pensionsordning ophæves. Du skal vedlægge dokumentation for ophævelsen.

Det er vigtigt, at du opfylder din erklæringspligt. Sker det ikke, kan vi pålægge dig tvangsbøder (se skattekontrollovens § 72, stk. 2) eller at opsige livsforsikring eller pensionsordning.

Love og regler

Erklæringspligten har hjemmel i skattekontrollovens §§ 16-18.

PDF-udgave

Hent blanket 49.020

Sådan sender du Erklæring L (blanket 49.020)

Du kan sende blanketten digitalt eller via brev:

Digitalt:
Log på skat.dk/tastselv eller på skat.dk/tastselverhverv. Vælg Kontakt -> Skriv til Skattestyrelsen > Indsend/indberet til os

Brev:
Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen