åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.3.1 Ydelser leveret her i landet § 15, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Bestemmelsen i § 15, stk. 1, indeholder hovedreglen om leveringsstedet for ydelser.
 
Leveringsstedet for en ydelse er her i landet, når den, der leverer ydelsen, har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, her i landet, eller i mangel heraf har bopæl eller det sædvanlige opholdssted.
 
Da § 15, stk. 1, er en hovedregel, fastlægger bestemmelsen som udgangspunkt leveringsstedet for indenlandsk køb og salg af ydelser og leveringsstedet for grænseoverskridende køb og salg af ydelser (herunder levering mellem to EU-lande). Undtagelserne til hovedreglen afsnit E.3.2 - .