åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit J Fradrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
<  >
Virksomheder har som hovedregel ret til at trække momsen (købsmoms) fra på de varer og momspligtige ydelser, der anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.
 
3 typer fradragsret  Der sondres mellem tre forskellige former for fradragsret, nemlig
  • fuld fradragsret, f.eks. varer indkøbt til videresalg, maskiner til brug for virksomhedens produktion og ydelser til  brug for virksomhedens momsmæssige aktiviteter, jf. § 37
  • delvis fradragsret, f.eks. edb-udstyr, kontorinventar og telefon, der bruges både erhvervsmæssigt og privat/til virksomheden uvedkommende formål, eller som bruges af en virksomhed, der sælger såvel momspligtige varer og ydelser som momsfri ydelser, jf. §§ 38 - 41
  • ingen fradragsret, dvs. indkøb, der slet ikke vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser, eller vedrører formål, der er nævnt i § 42.